Polityka prywatności

Polityka prywatności

I.         Definicje:

Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej nadano znaczenie jak w Regulaminie Sklepu, dostępnym pod adresem: https://agmar-meble.pl/content/8-regulamin.

Dane osobowe - oznaczają  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

RODO - rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 II.      Informacje ogólne

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób korzystających ze Sklepu internetowego: http://agmar-meble.pl.

Przywiązujemy wagę do poszanowania prywatności osób, korzystających ze Sklepu internetowego http://agmar-meble.pl.. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Administratorem danych osobowych jest "AGMAR" MARIUSZ PRZYBYŁA, ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków, NIP: 7541299072.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: biuro@agmar-meble.pl lub pisemny na adres Administratora danych.

Sklep internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności prowadzonych przez podmioty, udzielające kredytów na zakup mebli (Santander Consumer Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.) oraz pośredniczące w płatnościach (mElements S.A., PayPro). Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności i informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Niniejszy dokument określa wyłącznie Politykę prywatności Sklepu internetowego: http://agmar-meble.pl.

 III.   Jakie dane zbieramy, pliki cookies, Googl analytics

  1.     Dane osobowe Klientów i osób dokonujących Rejestracji w Sklepie internetowym

Jeżeli zdecydujesz się na zakup w Sklepie internetowym lub Rejestrację będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe, w szczególności: płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, narodowość, adres zamieszkania, adres dostawy, numer rachunku bankowego, rodzaj, liczba i cena zakupionych towarów i usług, historia zamówień, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (firma, adres, NIP).

  1.     Logi systemowe

Podczas Twojej wizyty w Sklepie internetowym automatycznie zapisywane są tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika), nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa, nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania HTTP, kod odpowiedzi HTTP, liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem internetowym.

  1.     Pliki cookies

Sklep internetowy używa tzw. "ciasteczek" – cookies. Termin "cookies" został tutaj użyty w odniesieniu do ciasteczek i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

Co to są „cookies”?

Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowe. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki cookies są używane do personalizacji reklam. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.

Jakiego rodzaju cookies używamy?

Sklep internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) tymczasowe – pliki te przechowują informacje odnośnie akcji wykonanych przez użytkownika podczas aktywnej sesji korzystania z serwisu internetowego. Tymczasowe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu serwisu internetowego. Zablokowanie tymczasowych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektóych funkcjonalności serwisu internetowego.

b) cookies osób trzecich: pliki przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera Sklepu internetowego. Partnerami Sklepu internetowego są:

Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl - według zasad zawartych w witrynie, Google będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe w momencie Państwa akceptacji naszej polityki prywatności.

Google Analytics - http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Facebook - http://www.facebook.com/help/cookies

c) trwałe – pliki te przechowują preferencje użytkownika dotyczące działania serwisu internetowego oraz jego wyglądu. Służą one do zapamiętywania danego komputera i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Trwałe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym w nich okresie ważności. Wykorzystując trwałe pliki cookie zwiększamy komfort użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.

Jak zablokować lub usunąć cookies?

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego http://agmar-meble.pl/ może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki cookies na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć cookies należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej - instrukcję blokady lub usunięcia plików cookies znajdują się w pliku / menu pomocy.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach możesz znaleźć tutaj:

w przeglądarce chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

w przeglądarce firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl

w przeglądarce internet explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

w przeglądarce opera:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

w przeglądarce safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13

w przeglądarce microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Informujemy, że zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu internetowego lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.

 

  1.       Google Analytics, przekazanie danych do Państwa trzeciego, profilowanie

Sklep internetowy korzysta z Google Analytics - usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania przez Ciebie ze Sklepu internetowego. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej witrynie Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie wcześniej zanonimizowany. Możesz zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego może okazać się niemożliwe.

Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym łączem:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ochrony danych przez Google analytics znajdą Państwo pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl&ref_topic=2919631#zippy=%2Cnasza-polityka-prywatno%C5%9Bci

 IV.     Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w celu:

a)  zawarcia i realizacja umowy sprzedaży Towarów lub Usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO

b)  wystawienia faktury lub rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,

c)  wywiązania się przez Administratora danych z obowiązków związanych z zawarciem umowy, w szczególności związanych z prawami konsumenta i rękojmiom za wady rzeczy sprzedanej - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,

d)  zabezpieczenia roszczeń i ochrony praw Administratora danych, związanych z wykonaniem umowy  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

e)  prowadzenia marketingu własnych usług i produktów w szczególności za pośrednictwem biuletynu informacyjnego  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO.

f)  zapewnienie możliwości korzystania ze Sklepu internetowego i jego funkcjonalności, monitorowanie jego funkcjonowania, analiza statystyczna korzystania ze Sklepu internetowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora danych może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy, bądź korzystanie z wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego będzie utrudnione lub niemożliwe. W szczególności niepodanie danych wymaganych w formularzu, zamieszczonym w Sklepie internetowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej jak również brakiem możliwości Rejestracji.

 V.        Profilowanie

Administrator może korzystać w Sklepie internetowym z profilowania, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie wywołują wobec osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych, w szczególności nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie internetowym może być przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Towaru lub Usługi, które mogą odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu internetowego. W każdym wypadku to Ty podejmujesz  decyzję, czy będziesz chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie internetowym.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 VI.   Odbiorcy danych, przekazanie do państwa trzeciego

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych np. firma prowadząca księgowość, banki i podmioty pośredniczące w dokonaniu płatności, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty biorące udział w wykonaniu umowy, firmy administrujące systemem informatycznym Administratora danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (w szczególności dane przekazywane do Google analytics - USA). Dane osobowe w takiej sytuacji są bezpieczne, ponieważ odpowiednie zabezpieczenia i decyzje są zapewnione poprzez mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield, standardowe klauzule umowne). W celu uzyskania kopi lub wglądu do w/w zabezpieczeń prosimy o kontakt pod adresem: biuro@agmar-meble.pl lub pisemny na adres Administratora danych.

 VII.    Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO (art. 15 – art. 20 RODO) przysługuje Ci prawo do:

  1.   żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych,
  2.   sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4.   przenoszenia danych,
  5.   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
  6.   wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Okres przechowywania danych

Przestrzegamy zasad unikania przesyłania danych i minimalizacji danych. Dlatego przechowujemy Twoje dane osobowe, tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania danych lub tak długo, jak jest to przewidziane w przepisach prawa.

Dane przechowywane w celach sprawozdawczości finansowej przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane związane z wykonaniem umowy przechowywane są do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Dane, przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane rejestracyjne przetwarzane w bazie danych Sklepu internetowego przetwarzane są do pięciu lat od czasu ostatniej aktywności na Koncie.